مراسم ختم مرحوم علیرضا توحیدی:مورخه 1396/2/22ساعت 16/30 الی 18/30درشاهد شهر علی اباد برگزار می گردد
مراسم ختم مرحوم علیرضا توحیدی:مورخه 1396/2/22ساعت 16/30 الی 18/30درشاهد شهر علی اباد برگزار می گردد


مرتضی غلامی منامن پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 - 08:06 ق.ظ نظرات()