تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir - ماه محرم 1390 منامن عزاداری سنتی منامین حسن حسین اقام وای یاامام حسین اقام وای


خدا بیامرزد مرحوم نعمت اله قهرمانی را وقتیكه ما بچه بودیم 10 _15 روزمانده به ماه محرم بچه هارا جمع میكردو حسن حسن می گفتن روحش شاد یادش گرامی