حامیان مردمی آقای ذکریاعطایی کاندیدای دوره پنجم شورای اسلامی شهرچهارباغ و حافظیه(ملک آباد) و قائمیه (مهدی آباد) به ما بپیوندید.

روزپدر مبارک

سال نو مبارک

http://www.wikijavan.com/wp-content/uploads/2015/02/wikijavan.com-156.gif
.: تعداد کل صفحات 118 :. 1 2 3 4 5 6 7 ...